Gedragsregels HLC

Algemeen

Bij Hardloopclub (HLC) Onstwedde vormt, naast het sportieve, het sociale aspect van het trainen in groepsverband een belangrijk uitgangspunt. De manier van trainen is dan ook niet enkel gericht op het verbeteren van prestaties. Om het geheel aan activiteiten binnen de vereniging in goede banen te leiden, hanteert HLC Onstwedde een aantal gedragsregels. Wij verwachten dat zowel leden, als (assistent-)trainers en andere betrokkenen zich aan onderstaande regels houden, om zodoende de goede gang van zaken binnen HLC Onstwedde te waarborgen. Meetrainen met HLC is op eigen verantwoordelijkheid.

Omgangsregels

Van iedereen die lid is van onze vereniging of deze bezoekt, wordt passend gedrag verwacht.

  • Goede omgang met leden voor een prettige en ontspannen sfeer. Ieder lid moet kunnen rekenen op een fijne en plezierige verenigingstijd. Daarom verwacht HLC Onstwedde van alle leden tegenover HLC-lopers een vriendelijke houding en fatsoenlijk taalgebruik. Zaken als ruzie en schelden horen dus niet thuis bij onze vereniging. Dit alles wordt bevorderd door bestuur, begeleiders en (assistent-)trainers. Hun houding zal stimulerend en open zijn, dat wil zeggen: zij corrigeren negatief gedrag, geven hulp en ondersteuning, zijn gericht op het creĆ«ren van een positief klimaat in de vereniging en zorgen voor een goed toezicht.
  • Respect voor de (assistent-)trainers. De (assistent-)trainers zijn tijdens de trainingen en andere activiteiten van de vereniging het verlengstuk van HLC Onstwedde. De vereniging verwacht van alle leden dat zij voor hen respect tonen door middel van een correcte bejegening.
  • Kritiek naar voren brengen. Bij kritiek zijn er vele wegen om deze op gepaste wijze naar voren te brengen. Dit kan besproken worden in de groep waarmee men traint, men kan kritiek voorleggen aan de betrokken (assistent-)trainer(s) of bij het bestuur. De vereniging heeft een open communicatiestructuur met korte verbindingslijnen. Daardoor kunnen zaken snel besproken worden.
  • Correcte omgang met andermans spullen. De vereniging verwacht dat alle leden met andermans spullen (bijvoorbeeld van de vereniging of van medeatleten) omgaan als waren het hun eigen spullen. Spullen die men in bruikleen heeft (van de vereniging of van iemand anders) worden netjes terugbezorgd. Van mensen die spullen vinden, wordt verwacht dat zij die bij een (assistent-)trainer afgeven. Iemand die iets kwijt is geraakt, kan dus bij een (assistent-)trainer informeren. Ook het fatsoenlijk omgaan met de locaties waar de trainingen plaatsvinden, wordt als vanzelfsprekend beschouwd.

Ā 

Regels met betrekking tot storend en afwijkend gedrag

Indien een lid op of buiten de locaties waar trainingen worden gegeven regelmatig een storend gedrag vertoont en als blijkt dat hierdoor de gang van zaken binnen de vereniging ernstig wordt ontregeld en/of de veiligheid van (assistent-)trainers en leden wordt bedreigd, neemt het bestuur van HLC Onstwedde gepaste maatregelen. Wanneer leden zich misdragen, kan dit leiden tot schorsing voor bepaalde tijd en in het ernstigste geval tot definitieve verwijdering van de vereniging. Voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag:

  • Materieel, zoals het stelen en vernielen.
  • Fysiek, zoals lichamelijk geweld in of buiten de vereniging.
  • Ernstig misdragingen: verbaal geweld, discriminerend gedrag.

Ā 

Veiligheid

De (assistent-)trainers beoordelen objectief of een beginnend loper geschikt is om mee te trainen. Lopers dienen de instructie van de (assistent-)trainer daar waar mogelijk op te volgen. Op de openbare weg dient men de veiligheidsregels op te volgen. Daar waar mogelijk loopt de groep op het voetpad. Op de openbare weg loopt de groep links van de weg, maar op de fietspaden lopen we rechts. Bij het invallen van de schemering is het dragen van een reflecterend hesje verplicht. Het is niet toegestaan om te lopen met oordoppen/muziek tijdens de trainingen.

Verder wordt het gebruik van soft-/harddrugs en het nuttigen van alcohol alvorens of tijdens de training niet getolereerd. Ook bij het vermoeden hiervan kan de (assistent)trainer deze persoon de deelname aan de training ontzeggen. Daarnaast kan ook het bestuur besluiten een lidmaatschap te beƫindigen. HLC Onstwedde is van mening dat de veiligheid en gezondheid van de leden erg belangrijk is. Onder invloed van benoemde middelen kan volgens hen niet veilig worden getraind. Ook willen de (assistent-)trainers niet verantwoordelijk zijn voor een lid welke onder invloed traint.

Wat te doen bij het vaststellen van storend en afwijkend gedrag?

Sporters die last hebben van storend en/of afwijkend gedrag van anderen kunnen dat het beste uitspreken. Het liefst tegen degene die het doet. Maar als dat niet helpt of de persoon durft het niet, dan kan hij of zij het bespreken met de (assistent-)trainer of iemand van het bestuur. Diegene kan dan meedenken over een mogelijke oplossing. Lukt het niet de problemen informeel op te lossen, of is dit gezien de ernst van de situatie niet wenselijk, dan kan de sporter een officiƫle klacht indienen bij het bestuur.

Tot slot kan het bestuur, eventueel in overleg met de trainers, besluiten om een lidmaatschap te beƫindigen. Dit uiteraard naar aanleiding van het niet opvolgen van bovengenoemde gedragsregels.

Deel deze pagina